Fruktträdsbeskärning


Trädgårdsidyll arbetar med beskärning för trädets bästa.

För att komma till rätta med mycket eftersatta fruktträd såsom äppelträd, plommonträd eller päronträd så behöver dessa beskäras vid flera tillfällen, vanligt är att man gör detta under en treårsperiod. För varje år reduceras max 30 procent av kronan för att trädets rotsystem ska komma i balans med dess krona.

Resultatet kommer att bli ett träd som kommer att skjuta mindre vattenskott och få ett naturligare växtsätt

Beskärning


Man beskär vanligen på våren innan lövsprickningen eller på hösten innan frosten börjar komma.

Det kanske är svårt att veta när och hur man ska beskära sina träd och buskar men genom att behandla/beskära växten på ett för arten korrekt sätt så kommer ni få en mer tålig och frisk växt.

Jag som utbildad trädgårdsmästare hjälper er med föryngringsbeskärning av buskar, fruktträdsbeskärning och uppbygnnadsbeskärning av unga träd.800 kr / h.. Debiteras alltid med minst två timmar/träd eller enligt offert.


Denna tjänst är berättigad med RUT vilket innebär att arbetskostnaden debiteras till 50 %